Çalışma Saatleri 07:45 - 18:30

Eğitim-Öğretim Programı

Okulumuzda tüm yaş gruplarındaki öğrencilerimizin; gelişim düzeyleri, bireysel farklılıkları, ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak, bilişsel, sosyal-duygusal, psiko-motor, dil ve öz bakım becerileri alanlarını eşit derecede destekleyerek ilkokula hazır duruma getirmeyi amaçlayan bütüncül bir program temel alınmaktadır.
Çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları oluşturulur.
Oyun, okul öncesi dönemdeki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi ve günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Diğer bir deyişle oyun, çocuğun işidir. Bu gerçekten hareketle, eğitim programlarımızda oyun temel etkinlik olarak kullanılmakta ve tüm etkinlikler oyun temelli düzenlenmektedir.
Verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygu ve davranışlarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamak ve ona öz denetim kazandırmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesinin yanında hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi amaçladığımız temel noktalardan biridir.
Eylül ayından, Haziran ayına kadar süren eğitim dönemi sonrası, Temmuz ve Ağustos aylarında “Mazeret Yok Anaokulu Yaz Okulu” uygulaması bulunmaktadır.
Yaz okulu uygulamalarında öğrencilerimizin eğlenceli vakit geçirmeleri üzerine planlanan; atölye çalışmaları, sportif aktiviteler, yüzme dersleri, alan gezileri ve bahçe oyunları ön plana çıkmaktadır.

5e27fa863082c

Yabancı Dil

5e27fac74ff9b

Müzik-Orff Eğitimi

5e27fb2e3dc03

İngilizce Drama

5e27fc20990c4

Halk Oyunları Ve Modern Dans

5e27fbd7b13a6

Resim & Görsel Sanat Atölyesi

5e27fb971d1ce

Stretching-Bale Atölyesi

5e27fca478a53

Çocuk Yogası Atölyesi

5e27fd0f5d914

Rehberlik

4.jpeg

Robotik Kodlama ve Algoritmik Düşünme

İletişim

Küçük Çamlıca Mah.
Şeker Kaya Sok. No:2/1 34696
Üsküdar / İstanbul
Tel: 0 216 492 29 29
GSM: 0 533 700 07 07